Požiarna bezpečnosť mostov

Požiarna bezpečnosť sa musí dodržiavať podľa stanovených pravidiel v školách, firmách, na stavbách a v mnohých ďalších zariadeniach a inštitúciách. Rovnako tak platí aj požiarna bezpčenosť pre mosty. Všetky kabelové priestory, šachty, mosty a kanály musia obsahovať systém elektrickej požiarnej signalizácie.

Požiarna bezpečnosť na mostoch platí rovnako ako kdekoľvek inde. Nakupujte hydrantové systémypožiarne armatúryventily k hydrantom a ďalšie požiarne vybavenie.

Tlačiť