Požiarna prúdnica Tajfún - Turbo C52

Požiarna prúdnica Tajfún - Turbo C52

Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.). Prúdnica Tajfún - Turbo je veľmi výhodná na zauhľovacích trasách v energetike, kotolniach na uhlie, silách, stolárskych dielňach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov. Pri hasení bytových požiarov odporúčame použiť rozprášenú hmlu, ktorá dosahuje maximálny hasiaci účinok s minimálnou spotrebou vody, čím minimalizuje následné škody po zásahu.
Požiarna hadica Tajfún - Turbo C 52 umožňuje uzavretie, nastavenie priameho prúdu otáčaním hlavy, ďalším otáčaním nastavenie sprchového prúdu kužeľového tvaru v rozmedzí 0 - 130°.
Všetky materiály sú zvolené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.

Hmotnosť:         470 g
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 315 mm
Materiál: telo a otočná hlava nárazuvzdorný
a mrazuvzdorný polypropylén
Spojka C 52: zliatina Al

Kod produktu: vv 116

  • Cena s DPH: 17,64 EUR
  • Cena bez DPH: 14,70 EUR
  • Sadzba DPH: 20%

Dostrek

Prietok

Prúdnica Tajfún Turbo C52

Prúdnica Tajfún Turbo C52

Tlačiť