Úvod Normy pre hydranty

Normy pre hydranty

Hydranty a požiarne systémy musia byť pravidelne kontrolované. Existujú normy pre hydranty a predpisy hydrantové siete, ktoré sa musia striktne dodržiavať. Pri nedbalom používaní by mohlo dôjsť k veľkým problémom. To isté platí aj pre poškodené zariadenia, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrejmé. Naša firma má servisných technikov po celom území Slovenskej republiky.

Vyberajte nové hydranty a príslušenstvo, ktoré sú v poriadku a riadi sa danými predpisami a normami.