Úvod Požiarna bezpečnosť Požiarna bezpečnosť elektrickej inštalácie

Požiarna bezpečnosť elektrickej inštalácie

Požiarna bezpečnosť elektrických inštalácií stavieb sa riadi stavebnými a elektrotechnickými normami. Každá stavba musí tieto normy dodržiavať a mať na viditeľnom mieste umiestnené protipožiarné zariadenia. Požiarna bezpečnosť elektrickej inštalácie sa týka aj domácnosti.

Elektroinštalácia sa opotrebuje a časom stráca svoju funkčnosť. Každý z nás by mal dohliadať nad svojími elektrickými zariadeniami a podrobiť ich pravidelnej údržbe. Požiarnu bezpečnosť nepodceňujte a elektrické inštalácie pravidelne kontrolujte alebo vymeňte za nové. Vyberajte hydrantové systémy, ventily k nástenným hydrantom a ďalšie požiarne vybavenie.