Úvod Požiarna bezpečnosť Požární bezpečnost staveb Bratislava

Požární bezpečnost staveb Bratislava

Požiarna bezpečnosť na stavbách je zaistená podľa vyhlášok. Na každej stavbe v Plzni či inom meste by mali byť hydrantové boxy a požiarne skrine. Nezabúdajte ani na hydrantové systémypožiarne armatúry. K týmto výrobkom sa dá dokúpiť aj požiarne príslušenstvo.

Požiarna bezpečnosť stavieb má svoje stanovené normy pre Plzeň i ostatné mestá na našom území, ktoré se musia dodržiavať. Všetky zariadenia sa musia pravidelne podrobiť pravidelným servisným prehliadkam.