Úvod Požiarna bezpečnosť Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce

Požiarna ochrana a bezpečnosť práce sa musia dodržiavať podľa riadne stanovených noriem a vyhlášok. Každý zamestnanec by mal byť o požiarnej ochrane informovaný. K bezpečnosti práce slúži aj šetrné manipulovanie s prístrojmi a dodržiavanie noriem.

Kupujte hydrantové systémy, boxy a požiarne skrine. Ďalej požiarne armatúry, požiarne čerpadla, savice a príslušenstvo alebo ďalšie požiarne vybavenie.