Úvod Požiarna bezpečnosť Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť je schopnosť konštrukcie, ktorá dokáže po určitú dobu odolať vplyvom požiaru. Rozdeľuje sa na minúty a to od 15 až do 180 minút. Podľa príslušnej normy sa vykonáva požiarna odolnosť na základe rôznych testov. Odolnosť má stanovené limitné stavy, do ktorých sa zaraďuje napríklad odolnosť proti prieniku dymu, únosná stabilita alebo izolačné schopnosti.

Protipožiarna ochrana zahŕňa mimo požiarnej odolnosti aj všetky výrobky požiarnej techniky. Vyberajte hydrantové systémy, požiarne hadice a využite našej akčnej ponuky.