Požiarna prúdnica Tajfún - Turbo B75

Požiarna prúdnica Tajfún - Turbo B75
Prietok
Dostrek
Prúdnica Tajfún - Turbo B75
Prúdnica Tajfún - Turbo B75

Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.).
Detailné informácie

Cena s DPH € 202.57
Cena bez DPH € 168.81
 ks
Dostupnosť produktov Skladom
Kód vv 136

Detailný popis Požiarna prúdnica Tajfún - Turbo B75

Prúdnica je tvorená telesom prúdnice s rukoväťou a otočnou hlavou zo zliatiny hliníka. Teleso prúdnice je vybavené plastovým návlekom a hlava prúdnice ochrannou tvarovanou gumovou vrstvou. Otočná hlava umožňuje plynulo meniť tvar prúdu od sprchového do plného a uzavretie prúdnice. Potrebná je 1/2 otáčky hlavy. Na vtokovom hrdle je nasadená hrdlová tlaková spojka B75 podľa ČSN 38 9427. Všetky materiály sú zvolené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.


Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.). Je veľmi výhodná na zauhľovacích trasách v energetike, kotolniach na uhlie, silách, stolárskych dielňach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov. Pri hasení bytových požiarov odporúčame použiť rozprášenú hmlu, ktorá dosahuje maximálny hasiaci účinok s minimálnou spotrebou vody, čim minimalizuje následné škody po zásahu.

Hmotnosť:         1,6 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 219/300 mm (min./max.)