Úvod Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Páni Zdeněk Pavliš a Jaroslav Hartmann začali podnikať ako fyzické osoby v roku 1990.Od roku 1991 sa datuje počiatok výroby protipožiarnej techniky. V roku 1994 bola založená spoločnosť s ručením obmezeným Pavliš a Hartmann.

Postupne boli vybudované vlastné výrobné kapacity,ktoré úzko spolupracujú s našou nástrojárňou.Základným kameňom výrobného programu firmy sú hydrantové systémy, požiarne armatúry a príslušenstvo požiarnych vodovodov. V neposlednej rade je to produkcia nástrojárne, ktorá vyrába nástroje od strižných až po kokily, zápustky, formy pre lisovanie pryže, plastu a tlakové liatie hliníku.

V roku 1991 bol zriadený nový závod v Týništi nad Orlicí, kde sa pomocou najmodernejšej technológie a tímu špecialistov vyrábajú požiarne hadice. Ich tkanie prebieha v súčasnej dobe prevažne na tkalcovských stavoch,ktoré boli skonštruované a vyrobené v materskom závode Pavliš a Hartmann, spol. s.r.o. v Chvaleticiach.

Stabilný káder vysoko kvalifikovaných pracovníkov je zárukou ďalšieho dynamického rozvoja podniku. Strojné vybavenie je priebežne rozširované tak, aby sme uspokojili neustále rastúce požiadavky našich obchodných partnerov na technickú dokonalosť a kvalitu výrobkou, ktoré produkujeme. O tomto úsilí inak svedčí prienik našej produkcie na náročný zahraničný trh.
  


Napisali o nás:

Sponzorujeme: